Bạn cần chuẩn bị chứng minh thư người đại diện pháp luật công ty, nẵm rõ các thủ tục yêu cầu để đăng ký kinh doanh theo đúng ngành nghề. Lưu ý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Xem thêm tại đây

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ