nhiều lựa chọn tên miền phù hợp như .com, net, org… Chúng tôi là đối tác của ICANN tại Việt Nam được cung cấp các tên miền này

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN MỞ RỘNG
Hậu tố tên miềnPhí cài đặtPhí duy trì mỗi nămChuyển về 
.XYZ Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.WIKI Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.WEDDING Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.WEBSITE Miễn phí 474.000 đ 403.000 đ
.WEBCAM Miễn phí 722.000 đ 614.000 đ
.WANG Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.VODKA Miễn phí 694.000 đ 263.000 đ
.VEGAS Miễn phí 1.382.000 đ 1.175.000 đ
.VC Miễn phí 942.000 đ 801.000 đ
.UNO Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.TRADE Miễn phí 722.000 đ 614.000 đ
.TOKYO Miễn phí 392.000 đ 333.000 đ
.TIRES Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.TATTOO Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.SURF Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.SPACE Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.SOY Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.SOFTWARE Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.SOCIAL Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.SHABAKA Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.SEXY Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.SCIENCE Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.SC Miễn phí 2.344.000 đ 1.992.000 đ
.SAGATHAN Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.RODEO Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.ROCKS Miễn phí 282.000 đ 240.000 đ
.RED Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.QUEBEC Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.PUB Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.PROPERTY Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.PRESS Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.PINK Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.PICTURES Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.PICS Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.PARTY Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.OOO Miễn phí 639.000 đ 543.000 đ
.NYC Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.MORTGAGE Miễn phí 1.107.000 đ 941.000 đ
.MENU Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.LUXURY Miễn phí 13.207.000 đ 11.226.000 đ
.LONDON Miễn phí 1.107.000 đ 941.000 đ
.LOANS Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.LAWYER Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.KIM Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.JUEGOS Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.JOBURG Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.JOBS Miễn phí 3.307.000 đ 2.811.000 đ
.INVESTMENTS Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.INK Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.HOSTING Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.HOST Miễn phí 2.124.000 đ 1.805.000 đ
.HORSE Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.HIPHOP Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.HELP Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.HAUS Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.GUITARS Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.GREEN Miễn phí 2.069.000 đ 1.759.000 đ
.GLOBAL Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.GIFT Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.GARDEN Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.FORSALE Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.FLOWERS Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.FISHING Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.FASHION Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.ENGINEER Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.ENEGRY Miễn phí 2.152.000 đ 1.829.000 đ
.DURBAN Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.DIET Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.DESI Miễn phí 419.000 đ 356.000 đ
.DENTIST Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.DEGREE Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ
.CRICKET Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.CREDITCARD Miễn phí 3.444.000 đ 2.927.000 đ
.CREDIT Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.COUNTRY Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.COOKING Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.CONSULTING Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.COM.DE Miễn phí 199.000 đ 169.000 đ
.CO.DE Miễn phí 257.000 đ 218.000 đ
.CO.COM Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.CN.COM Miễn phí 969.000 đ 824.000 đ
.CN Miễn phí 213.000 đ 181.000 đ
.CLICK Miễn phí 172.000 đ 146.000 đ
.CHRISTMAS Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.CASA Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.CAPETOWN Miễn phí 612.000 đ 520.000 đ
.BUILD Miễn phí 1.657.000 đ 1.408.000 đ
.BLUE Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.BLACKFRIDAY Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.BID Miễn phí 722.000 đ 614.000 đ
.BHARAT Miễn phí 229.000 đ 195.000 đ
.BERLIN Miễn phí 1.244.000 đ 1.057.000 đ
.AUDIO Miễn phí 309.000 đ 263.000 đ
.ATTORNEY Miễn phí 694.000 đ 590.000 đ
.ACTOR Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.ACCOUNTANTS Miễn phí 2.179.000 đ 1.852.000 đ
.SHOES Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.REVIEWS Miễn phí 667.000 đ 567.000 đ
.IMMOBILIEN Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.FUTBOL Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.DEMOCRAT Miễn phí 1.568.000 đ 1.255.000 đ
.DANCE Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.NINJA Miễn phí 447.000 đ 380.000 đ
.PHOTOS Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.DIRECTORY Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.TECHNOLOGY Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.TODAY Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.TIPS Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.PHOTOGRAPHY Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.LIGHTING Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.GRAPHICS Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.EQUIPMENT Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.BUZZ Miễn phí 2.726.000 đ 2.181.000 đ
.CLUB Miễn phí 364.000 đ 309.000 đ
.RECIPES Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.CAREERS Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.VOYAGE Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.DIAMONDS Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.HOLDINGS Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.VENTURES Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.LAND Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.KITCHEN Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.CONTRACTORS Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.CONSTRUCTION Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.ENTERPRISES Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.ESTATE Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.CAMERA Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.CLOTHING Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.GURU Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.PLUMBING Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.BIKE Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.SINGLES Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.INSTITUTE Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.EDUCATION Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.AGENCY Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.SUPPORT Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.SOLUTIONS Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.EMAIL Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.CENTER Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.MANAGEMENT Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.SYSTEMS Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.COMPANY Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.INTERNATIONAL Miễn phí 485.000 đ 388.000 đ
.LIMO Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.EXPERT Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.HOLIDAY Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.VIAJES Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.CODES Miễn phí 1.169.000 đ 936.000 đ
.REPAIR Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.CAMP Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.GLASS Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.TRAINING Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.BUILDERS Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.ACADEMY Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.COMPUTER Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.CAB Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.DOMAINS Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.WORKS Miễn phí 144.000 đ 122.000 đ
.ZONE Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.CHEAP Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.BOUTIQUE Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.BARGAINS Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.WATCH Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.COOL Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.FARM Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.MARKETING Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ
.COFFEE Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.FLORIST Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.HOUSE Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.SOLAR Miễn phí 739.000 đ 592.000 đ
.LA Miễn phí 832.000 đ 707.000 đ

YÊU CẦU GỌI LẠI TƯ VẤN

Gửi liên hệ